Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

 

Nimi: Mikkelin tekninen JHL ry

Kotipaikka: Mikkeli

Rekisterinro: 33.508

Merkitty rekisteriin: 25.1.1941

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 Yhdistyksen nimi on Mikkelin tekninen JHL ry ja sen kotipaikka on Mikkeli.

2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:een, jota nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus

1 Yhdistyksen toimialueena on Mikkelin alue ja sen tarkoituksena on koota Mikkelin kaupungin palveluksessa olevat teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusten piirissä työskentelevät Mikkelin kaupungin omistamien ja hallitsemien teknisen energia-alan liikelaitosten ja osakeyhtiöiden palveluksessa työskentelevät sekä Mikkelissä toimivien seurakuntien ja seurakuntayhtymien palveluksessa työskentelevät ja liitojan järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin.

2 Yhdistys toimii näiden ja liiton sääntöjen sekä päätöstenmukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a. valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista,

b. tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asoista ja työelämän kehittämistä sekä uista jäsenistöään koskevista asioista,

c. järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa,

d. harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksenja liiton tunnetuksi tekemiseksi,

e. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

4. Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus järjestää juhla- ja huvitilaisuuksi, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa ravintola- ja majoitustoimintaa ja tavanomaista kioskikauppaa.

3§ Yhteisjärjestöt

1. Yhdistysten toiminnan ja edunvalvonnan tehostamiseksi yhdistykset voivat perustaa rekisteröityjä yhteisjärjestöjä.

2. Jos työnantajan yhteydessä tai samalla hallinnon alalla tai samalla sopimusalalla toimii yhteisjärjestö, sen järjestämisalalla toimivan jäsenyhdistyksen tulisi kuulua siihen jäsenenä.

3. Yhdistykset vastaavat muodostamansa yhteisjärjestön taloudellisista ja muista toimintaedellytyksistä.

4. Yhteisjärjestön perustaminen edellyttää liiton hallituksen lupaa.

5. Yhteisjärjestön tulee toiminnassaan noudattaa liiton yhteisjärjestöjen sääntöjä tai liiton edustajiston yhteisjärjestölle hyväksymiä sääntöjä.

(kesken)